Boni Ouderbulletin november


Het eerste Boni Ouderbulletin van dit schooljaar is verschenen. Het blad, een uitgave van de Ouderraad, wordt tegelijk met de rapporten aan de leerlingen mee naar huis gegeven.