BoniOuderBulletin juli

Het BoniOuderBulletin van juli 2018 is verschenen. Dit blad, een uitgave van de ouderraad, wordt tegelijk met de rapporten mee naar huis gegeven.

In dit nummer o.a.:

Thema: Leerling en motivatie

Visie vertalen in schoolgebouw

Wat een vak: leraar Nederlands

Examenstunt?