BoniOuderBulletin

Het juni-nummer van de “BOB”, een uitgave van de Ouderraad, is verschenen. Het blad wordt tegelijk met de rapporten meegegeven.
In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: thema: Veiligheid, nieuwe rubriek: Uit de kunst, themapagina: School over veiligheid, wat een vak: Janneke Kea.
Download het BoniOuderBulletin van juni 2017 hier>