BrugKlasouder-Overleg (BKO) 7 november

Aan alle ouders van Brugklasleerlingen,

De Ouderraad van het Boni nodigt u van harte uit voor het BrugKlasouder-Overleg (BKO) op woensdag 7 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het hoofdgebouw.

Wat is het BKO?
Uw kind zit nu al weer een poosje op de middelbare school. Om ouders de gelegenheid te geven met elkaar te spreken, is het BKO in het leven geroepen. Een moment om vragen te stellen en informatie uit te wisselen over al die veranderingen die uw kind doormaakt op school, maar ook thuis.

Opzet van de avond:
20.00 uur: Welkom door de Ouderraad, Marieke Nijhoff, in de aula
20.15 uur: Gespreksgroepen in de lokalen o.l.v. ouders uit de Ouderraad
21.00 uur: Korte pauze
21.15 uur: De afdelingsleiders, Holger Baur en Laurens Koppers, beantwoorden plenair een selectie van de vragen uit de groepen
22.00 uur: Einde van de avond

Vragen die aan de orde kunnen komen:
Hoe laat gaan andere kinderen naar bed? Willen ze die zware tas ook niet onder hun snelbinders vastzetten? Hoeveel tijd besteden ze aan hun huiswerk en is dat in vergelijking veel of weinig? Is het verstandig om het huiswerk te overhoren? Hoe houd ik als ouder zicht op cijfers en wanneer kan ik dat wellicht loslaten? Hoe gaat school om met gebruik van mobieltjes? etc.

Bij deze gespreksgroepen zal iemand van de Ouderraad als gespreksleider aanwezig zijn. Zij kunnen uw vragen beantwoorden vanuit hun ervaring met het Boni.

N.b.: Het is niet de bedoeling dat er op deze avond individuele problemen, zoals specifieke kwesties m.b.t. een docent of kind besproken worden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de klassenmentor van uw kind; de klassenmentoren zijn op deze BKO-avond niet aanwezig.

Wij attenderen u er op dat het rond de school betaald parkeren is.

Tot ziens op het BKO!

Namens de Ouderraad,
met vriendelijke groet,

Nico van den Berg, voorzitter Ouderraad
ouderraad@boni.nl