De schoolroutes op het Boni

Sinds dit schooljaar 2019 – 2020 heeft het St. Bonifatiuscollege drie soorten brugklassen. Naast de havo/vwo-brugklassen en de 1-gymnasiumklassen bieden we nu de mogelijkheid om te starten in 1-atheneum.

De 1-atheneumklassen zijn homogene vwo-klassen voor leerlingen met een duidelijk vwo-advies. De havo/vwo-brugklassen zijn bestemd voor leerlingen met een havo- of vwo-advies. De 1-gymnasiumstroom is bedoeld voor leerlingen die een vwo-advies hebben met een voorkeur voor het brugklastype gymnasium. Zij krijgen vanaf klas 1 het vak Latijn aangeboden.
Wij kijken samen met de leerkracht van de basisschool welk niveau het beste bij de leerling past. In uitzonderingsgevallen vormen wij ook een gymnasium/atheneumklas. Het aantal klassen per stroom is afhankelijk van de aanmeldingen.

Op het St. Bonifatiuscollege hebben we sinds het schooljaar 2019 – 2020 circa 250 plaatsen, dat is meer dan voorgaande jaren. Hierbij streven wij naar een verdeling 1/3 havo en 2/3 vwo (inclusief onze gymnasiumafdeling). We hebben meer brugklasplaatsen beschikbaar, waardoor de kans zeer klein is dat wij op het vwo zouden moeten loten. Hetzelfde geldt in geringere mate ook voor het havo.

Meer informatie over de aanmelding op het Boni kunt u lezen onder het kopje “Informatie groep 8