Digitale kunstexposities

 

Digitale kunstexpositie tweede klas

Deze week hebben de tweede klassen de lessenserie ‘Leren Kijken’ afgerond. In deze lessenserie draait het om het uitschakelen van de linkerhersenhelft, die vaak in de weg zit bij het maken van kunst, en steeds wil benoemen wat je ziet. In plaats daarvan zijn de leerlingen door allerlei oefeningen gaan tekenen vanuit hun rechterhersenhelft, deze is namelijk in staat tot ruimtelijk en creatief denken. Als gevolg daarvan tekenen de leerlingen niet de standaard ‘symbooltjes’, maar gaan ze echt kijken naar de vormen die zij zien en tekenen ze wát ze zien, in plaats van wat ze denken te zien. In september hebben de leerlingen een portret getekend van een klasgenoot, zonder enige instructie. Na een aantal weken te hebben geoefend met het tekenen vanuit de rechterhersenhelft, hebben zij nogmaals dezelfde persoon nagetekend. Het resultaat is verbluffend, elke leerling is enorm vooruitgegaan! De voor-en na-portretten zijn te zien in de digitale expositie tweede klas.

Digitale kunstexpositie brugklas

De leerlingen uit klas 1 die Kunst2D volgen, hebben net hun allereerste lessenserie Lay-Out ingeleverd. Zij hebben een typografische pagina ontworpen en een kunstpagina met een zelfgekozen kunstwerk. Naast het eindproduct, wordt er ook een aantal ontwerpschetsen getoond, omdat het ontwerpproces minstens zo belangrijk is. Ook leerlingen die zichzelf niet de beste tekenaars vinden, hebben ontdekt dat je een goed resultaat kunt krijgen. Door na te denken over de indeling van een pagina, over het letterontwerp en het gebruik van een stramien. De zeer persoonlijke en diverse resultaten zijn te zien op de Expositie Lay-Out brugklas

Digitale kunstexpositie van 3A

De leerlingen uit 3A hebben net de lessenserie Landschap bij Kunst2D afgerond. In een team hebben ze geëxperimenteerd met schildertechnieken. Vervolgens hebben ze samen één landschap uitgekozen, waarvan ze ieder hun eigen interpretatie van hebben gemaakt. Zoals bij een goed kunstwerk hoort, is het door henzelf prachtig ingelijst en ondertekend. De expositie is te bewonderen op Expositie Landschap Klas3