Dinsdag 6 november: Allerzielen

Zoals ieder jaar besteden we op het St. Bonifatiuscollege ook dit jaar aandacht aan Allerzielen: de dag waarop in de katholieke kerk stil wordt gestaan bij alle overledenen. Samen zijn, niet alleen in vreugde maar ook in verdriet, vinden we belangrijk als schoolgemeenschap.

Traditioneel vindt Allerzielen plaats op 2 november, wij verplaatsen onze bijeenkomst dit jaar naar 6 november, na de projectweek. Op deze manier hopen we ieder die zich geroepen voelt de gelegenheid te kunnen bieden om die dinsdagmorgen om 8.30 uur naar het St. Bonifatiusbeeld te komen. We zullen daar kaarsen aansteken, luisteren naar tekst en muziek.

Voor leerlingen geldt dat zij zelfstandig mogen komen, mits zij geen toets hebben op dat uur. Graag vooraf melden bij de docent. Enkele klassen zullen als geheel naar de bijeenkomst komen. Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten in de docentenkamer. Voel je welkom!