Het Boni is offficieel een HTU-school

Het St. Bonifatiuscollege is sinds dit schooljaar officieel deelnemer aan het HTU-programma (Honours Trajectum Utrecht) van de Universiteit Utrecht. Het traject biedt een prachtige kans voor talentvolle leerlingen uit de tweede en derde klas. Samen met leerlingen van andere scholen gaan zij op de universteit op een inspirerende manier hun vaardigheden met betrekking tot samenvatten, argumenteren en presenteren verder ontwikkelen. Er zijn 8 plaatsen beschikbaar. Denkt u dat dit traject geschikt is voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de afdelingsleider.

In de afgelopen jaren hebben al enkele leerlingen deelgenomen aan dit mooie programma. Zij ontvingen voor de zomervakantie hun HTU-certificaat uit handen van Bettina Tuinstra van HTU. In verband met de coronamaatregelen vond de uitreiking op de verschillende scholen plaats en niet centraal op de universiteit.

Meer informatie: www.uu.nl/onderwijs/honours-trajectum-utrecht