Lichtploeg in de spotlights


Dinsdagavond 12 juni is de Boni Light Crew (BLC) feestelijk in de spotlights gezet middels een verrassingsdiner bij kaarslicht.
De BLC speelt op school een belangrijke (en voor velen onbekende) rol bij tal van activiteiten: niet alleen zetten ze Tablo en Primeur in het licht, maar ook verzorgen zij de belichting bij het Examenconcert, de schoolfeesten en vele andere evenementen op school.

Wat velen ook niet weten is dat het allemaal leerlingen zijn die vrijwillig heel wat uren besteden aan al die activiteiten, werken met professionele apparatuur en zelf hun opvolgers begeleiden en inwerken.

Er zijn in het verleden al heel wat leerlingen geweest die, vanwege de BLC, als professioneel lichttechnicus hun bestemming hebben gevonden.

Dit lustrumjaar was wel heel bijzonder intensief voor de BLC en als dank voor hun inspanningen hebben we hen dit diner aangeboden.

Coen, Marten, Inez, Annique en Lars:
Namens het Boni dank voor jullie inzet. Jullie zijn een fantastisch team en zonder jullie is er geen licht in de duisternis.

Het regie-team van Tablo, Primeur, de sectie Muziek en de Lustrum-commissie