Lustrumtoneel: Mack & Beth

Al tijdens het eerste lustrumfeest in 1927 was het opvoeren van een toneelstuk een van de onderdelen van een lustrum. Het is een beetje een traditie geworden om elke vijf jaar een stuk op de planken te brengen. Bij het eeuwfeest mag die traditie zeker niet doorbroken worden.

Het stuk dat BoniTo nu op gaat voeren heet Mack & Beth. De schrijvers Albert Linnenbank en Ad Migchielsen hebben zich bij het schrijven laten inspireren door Shakespeare. Het is een meesterlijk stuk geworden. Mede dankzij de liederen die het hele stuk door te horen zijn. De teksten zijn gezet op melodieën van de Beatles.

Het is zo mooi aan een lustrumstuk, dat het uitgevoerd wordt door medewerkers, oud-medewerkers en oud-leerlingen. Hieruit blijkt maar weer: Méér dan een school. Het zou jammer zijn, als u dit stuk gaat missen.

Het wordt opgevoerd op zaterdag 17 september om 20.00 uur en zondagmiddag 18 september om 14.00 uur.

Een ticket kopen kan hier. Voor € 3,– krijgt u onmiddellijk het toegangsbewijs.

De ingang naar de aula van de school is via de Notebomenlaan.

Veel plezier!