Onderwijsinspectie enthousiast over rekenen Boni

De onderwijsinspectie is enthousiast over Vakoverstijgend Rekenen, de aanpak voor rekenen die op het Boni ontwikkeld is. In deze podcast van de onderwijsinspectie bespreekt rekencoördinator Kees Hooyman op welke manier de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde op het Boni samenwerken om de basisrekenvaardigheden te versterken. Die aanpak blijkt zeer succesvol, en dat is ook zichtbaar in de examenresultaten.

De onderwijsinspectie is al veel langer voorstander van meer samenwerking tussen de vakken, omdat die basisvaardigheden nu bij elk vak op een andere manier wordt aangepakt. Het probleem daarbij is dat die aanpak in de schoolboeken staat, en dus moeten docenten afwijken van hun methode. Boni heeft daarom nieuw digitaal lesmateriaal ontwikkeld dat dit probleem aanpakt. De ontwikkeling van dit materiaal is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht.

Dit schooljaar zullen meer scholen Vakoverstijgend Rekenen invoeren. Naast het lesmateriaal dat door het Boni ontwikkeld is kunnen scholen ook gebruik maken van de nieuwe leeromgeving Vakoverstijgend Rekenen. Bij het invoeringstraject kunnen scholen ondersteuning krijgen van externe deskundigen.

Meer informatie over Vakoverstijgend Rekenen