Open lesmiddag 1 november 2022

Op 1 november werd het bruggebouw van onze school even overgenomen door groep 8. Liefst 650 potentiële leerlingen die kennis kwamen maken met onze school en die na een programma van een uur in twee rondes weer voldaan huiswaarts keerden. Lessen zoals bijvoorbeeld muziek, aardrijkskunde, biologie, wiskunde of Latijn werden aangevuld met een uitgebreide rondleiding door enthousiaste tweedeklassers en op deze manier hebben de leerlingen zich een goed eerste beeld van de school kunnen vormen.
Op 11 november tussen 17.00 en 20.00 uur staat onze eerste Open Avond (voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers) gepland. Zien we jullie daar weer?