Post voor onze nieuwe bruggers

We kijken er naar uit al onze nieuwe brugklassers in september toe te mogen voegen aan onze lange slinger aan Bonifanten. Daarom krijgen zij deze zomer een kaartje op de deurmat om hen welkom te heten. Zij krijgen dit kaartje van hun leerlingmentoren, dat zijn eindexamenleerlingen die samen met de klassenmentor de brugklas begeleiden. Bij dit kaartje hoort een opdracht. Op de voorkant is namelijk een leeg stukje slang afgedrukt. Het is een stukje van de Boni-slang die nú al door ons oude gebouw heen slingert. De Boni-slang slaat de verbinding tussen het oude en het vernieuwde gebouw én verbindt iedereen die aan de slang meewerkt met elkaar!

Aan alle nieuwe leerlingen wordt gevraagd dit stukje slang thuis in te tekenen, te plakken of te schrijven op een manier die iets laat zien over henzélf. Zij nemen dit kaartje op dinsdag 1 september mee naar school. Daar gaan we de slang als één geheel aan elkaar verbinden. Op die manier geven we ‘verbondenheid’ met elkaar vorm. Meer inspiratie zie je hieronder.