Project 4-havoleerlingen in de stad Utrecht

Op 23 en 24 mei zetten al onze 4-havoleerlingen zich in voor een project in de stad Utrecht. Dit doen zij via Stichting Present, een stichting die als missie heeft het slaan van een brug tussen mensen die veel te bieden hebben en mensen die om hulp verlegen zitten.

Hoofdthema’s hierin zijn eenzaamheid en armoede. Present slaat de komende dagen de brug tussen onze leerlingen en onder meer eenzame ouderen, ex-daklozen, verstandelijk beperkten en inwoners van de stad Utrecht die onder de armoedegrens leven.

Hopelijk geeft deze (eerste) kennismaking met mensen met een andere achtergrond onze leerlingen een waardevolle ervaring, die een blik op een andere (vaak nog onbekende) kant van de maatschappij geeft. Iets, waar wij als St. Bonifatiuscollege, de meerwaarde van onderstrepen!