PWS-dag en -avond 9 februari

De rector reikte de publieksprijs havo uit aan Relinde de Ly en Roos Braams voor hun biologie-PWS: Hoe wordt baarmoederhalskanker geconstateerd en genezen? 

Feija Beersma ontving de publieksprijs vwo voor haar PWS voor het vak Kunst Beeldend met als titel: De aarde redden met kunst.


Aan alle examenleerlingen en hun ouders/verzorgers,

PWS-avond op vrijdag 9 februari1

Via deze brief willen we jullie uitnodigen voor de PWS-avond op 9 februari. Tijdens deze avond zal een groot deel van de eindexamenleerlingen uit 5-havo en 6-vwo, waaronder ook de groepen die genomineerd zijn voor de PWS-prijzen, een presentatie geven.  Het publiek bestaat op deze avond naast leerlingen en docenten uit familie, vrienden en bekenden.

Het programma voor de PWS-avond is als volgt (onder voorbehoud)

19.15 u   Ontvangst met koffie en thee in de kantine

19.30 u  Opening door mevr. Koning en mevr. van Koppen

19.40 u  Lokaalpresentaties (ronde 6)

20.05 u  Lokaalpresentaties (ronde 7)

20.30 u  Lokaalpresentaties (ronde 8)

20.55 u   Lokaalpresentaties (ronde 9)

21.20 u   Lokaalpresentaties (ronde 10, beraadslaging jury en drankje

22.00 u  Uitreiking profielprijzen en publieksprijzen

We hopen dat veel mensen gebruik maken van de gelegenheid om de presentaties van de profielwerkstukken bij te wonen.

1 Ook ’s middags zijn er presentaties. Leerlingen uit 4-havo en 5-vwo vormen dan het publiek. Mochten ouders deze presentaties bij willen wonen, dan kan dat ook.