PWS-presentaties

De examenkandidaten hebben hun profielwerkstukken gepresenteerd. In verband met alle coronamaatregelen konden de avondpresentaties niet doorgaan en moesten alle presentaties op één middag worden georganiseerd. Gewoon fysiek in een klaslokaal, omdat digitale presentaties ertoe zouden leiden dat leerlingen niet volledig tot hun recht konden komen. Omdat de 1,5 m afstand in acht genomen moest worden, kon er geen publiek bij de presentatie aanwezig zijn. De presentaties werden naar ouders en andere geïnteresseerden gestreamd. Meerdere presentaties zijn bekroond met een prijs. Naast de profielprijzen (accent op vakinhoud) was er ook de publieksprijs (accent op presentatie) in de vorm van een beker: zowel voor havo als vwo. De jury was onder de indruk van de presentaties.

De wisselbeker van het vwo ging naar Eme en Toon, die de invloed van de coronamaatregelen op het profvoetbal hebben onderzocht.

Yoram en Lucas wonnen de profielprijs voor het maatschappijprofiel met een onderzoek naar “SARS -CoV-3”: zij deden hun vakoverstijgend onderzoek vanuit de vakken aardrijkskunde en biologie in het kader van de “Geo Future School”, een concept waarbij het Boni toekomstgericht kijkt naar allerlei vakoverstijgende thema’s.

Luna en Annelot hebben de profielprijs voor het vak economie gewonnen. Zij hebben de gezondheidszorg in Nederland en de Verenigde Staten met elkaar vergeleken.

De profielprijs voor het vak biologie ging naar Masja en Pien die een zelfgemaakt niet-medisch mondkapje presenteerden en de profielprijs voor natuur- en techniek ging naar Camiel die een wiskundig model van besmettelijke ziekten heeft gemaakt.

De wisselbeker van het havo ging naar Luna en Lot. Nu het Boni verbouwd wordt, hebben zij het oude Boni gefotografeerd en dit geprogrammeerd in een virtuele ervaring. Deze virtuele tour zal in de toekomst ook op de lustrumsite te zien zijn. Esmee en Zakia wonnen de profielprijs voor  economie met een PWS over het witwassen in de Nederlandse economie. Ook ging er een profielprijs naar Nora en Donna die een PWS  hebben gemaakt over Straathaat, voor het vak maatschappijwetenschappen.

Tenslotte heeft de havo-roboticagroep van het Boni een profielprijs gewonnen voor het ontwerp van een goedwerkende robot waar ze binnenkort mee gaan strijden in de First Tech Challenge.

De prijzen zijn inmiddels uitgereikt. Volgend jaar hopen we dat weer op een feestavond met ouders en vrienden erbij te kunnen doen.