Stemmen juli 2019

Het laatste nummer voor de zomervakantie van “Stemmen” is inmiddels verschenen.

De redactie vergadert elke donderdag in de grote pauze bij lokaal 123. Je bent welkom!