Tablo zoekt spelers!

Het Boni kent een rijke toneelgeschiedenis. De school heeft twee toneelgroepen, één voor de onderbouw (Primeur) en één voor de bovenbouw (Tablo). Elk jaar werken leerlingen aan spetterende optredens.

Tablo houdt dit schooljaar drie open repetities op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 op 15, 22 en 29 september.

Iedereen uit de bovenbouw mag daaraan deelnemen. Tijdens deze introductierepetities kun je kennismaken met het regie-team, de sfeer proeven waarin gerepeteerd gaat worden en ervaren of acteren iets voor jou is. Je hoeft pas na deze repetities te beslissen of je voor de rest van het jaar meedoet.

Motivatie, betrouwbaarheid, aanwezigheid, enthousiasme, oprechtheid en inzet tijdens alle repetities zijn de belangrijkste eisen aan deelname.

Aanmelden voor de open repetities?

Als je je opgeeft willen we graag dat je naar alle open repetities komt. Als dat niet mogelijk is geef dan aan op welke data je wel kunt komen.

Geef je op door een mail te sturen naar: a.vanderlinden@boni.nl. Zorg dat in deze mail je naam en klas genoteerd staat.

We zien jullie graag bij de open repetities, tot dan!

Miriam Luyten en Anne van der Linden