Tiny House…

Tiny House: éen van de antwoorden op de vraag hoe we beter met onze aarde kunnen omgaan. In de tweede klas hebben leerlingen, tijdens de lessen Kunst 2D, in architectenbureaus nagedacht over mooie en duurzame ontwerpen. Daarna hebben zij die in perspectief getekend. Twee gymnasium heeft de tekeningen vertaald in mooie maquettes. Op https://www.yogile.com/ksly4njt?vsc=#41m zijn meer foto’s te zien.