Aangepaste toetsroosters

Hieronder vind je de roosters voor de aangepaste toetsweek in januari 2022.

Klik hier voor de aangepaste toetsroosters.

In Zermelo vind je de precieze tijden en lokalen.

Voor de voorexamenklassen en de examenklassen beginnen de lessen gewoon weer op dinsdag 11 januari.