Twee maal vasten: twee maal bezinning

Afgelopen week werd voor alle brugklasleerlingen een Iftar-maaltijd georganiseerd. Leerlingen kwamen in hun mentorklas samen rondom de traditie van het vasten in de maand Ramadan. Deze vastentijd valt dit jaar deels samen met de christelijke vastenmaand. Hier staan we déze week bij stil, tijdens onze goede-week viering in de Aloysiuskerk op 15 april. Leerlingen zijn uitgenodigd om tijdens het 2e en 3e lesuur naar de Aloysiuskerk te komen om samen stil te worden rondom het lijdens- en stervensverhaal van Jezus. Op deze manier verbinden we twee waardevolle vastentijden aan elkaar.

Iftar
Pasen