BoniOuderBulletin november 2017

Het novembernummer van het BoniOuderBulletin is verschenen. Een uitgave van de Ouderraad van het St. Bonifatiuscollege. Het blad wordt samen met het rapport aan de leerlingen meegegeven.

In dit nummer o.a.:

  • thema: van oud naar nieuw
  • vernieuwing met iPads
  • afscheid rector
  • nieuwe afdelingsleiders

 U kunt de “BoB” van november hieronder downloaden als pdf:

BoniOuderBulletin november 2017 (pdf)